reacties van ouders tijdens het adviesgesprek:

"Alle puzzelstukjes vallen nu in elkaar"

"Ik snap nu waarom hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt"

"Had ik dit maar veel eerder geweten"


Intelligentieonderzoek

Wanneer kiest u voor een IQ-test?
Wilt u weten wat het IQ ( Intelligentiequotiënt ) van uw kind is of worstelt u met één of meerdere van onderstaande vragen, dan kan een intelligentieonderzoek zinvol zijn om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de problemen.

– Waarom blijven de prestaties van mijn kind op school achter?

– Is mijn kind voldoende in staat de aangeboden leerstof te begrijpen?

– Hangen de gedragsproblemen van mijn kind samen met zijn intelligentieniveau / intelligentieprofiel?

– Hangen de sociale problemen van mijn kind samen met zijn intelligentieniveau / intelligentieprofiel?

– Waar liggen de sterke en zwakke kanten van mijn kind wat betreft taalvaardigheid, ruimtelijk inzicht, informatieverwerking e.d.?

Spannend en leuk
De meeste kinderen vinden het in eerste instantie best spannend om een intelligentietest te doen. De ervaring leert echter dat het merendeel van de kinderen het erg leuk vindt om de verschillende opdrachten en testjes te doen.

Uw kind wordt door een gekwalificeerd psycholoog getest. Verbeek praktijk voor intelligentieonderzoek maakt gebruik van de WISC-III-NL en de WPPSI-III-NL. Dit zijn betrouwbare testen die in Nederland het meest worden gebruikt. De resultaten van deze testen worden dan ook geaccepteerd door scholen en instellingen.

WISC-III-NL en WPPSI-III-NL
De praktijk voor intelligentieonderzoek maakt gebruik van de WISC-III-NL en de WPPSI-III-NL.

WISC-III-NL
“De derde editie van de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-III) is de meest gebruikte intelligentietest in Nederland en veel andere landen. Deze intelligentietest is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. De WISC-III bestaat uit 13 subtests (taken, opdrachten) die verschillende vaardigheden meten. Globaal kan gezegd worden dat een deel van de subtests meer een beroep doet op vaardigheden die met taal te maken hebben (verbale taken), terwijl andere subtests meer handelingsgerichte opdrachten betreffen (‘doe-taken’), waarbij onder meer ruimtelijk inzicht en motoriek een rol spelen (performale taken). Bij een aantal performale taken wordt de tijd opgenomen. Dan is niet alleen belangrijk dat de kwaliteit van een prestatie goed is, maar ook hoe lang een kind erover doet om tot dit resultaat te komen. Op alle subtests zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het een kind lukt mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt.” (2007, drs. Yaron Kaldenbach)

WPPSI-III-NL
“De derde editie van de WechslerPreschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III) is een intelligentietest voor kinderen van 2½ t/m 7 jaar. Er is een korte versie voor de kinderen tot 4 jaar (5 taken/opdrachten) en een uitgebreide versie voor kinderen vanaf 4 jaar (14 subtests).
Globaal kan gezegd worden dat een deel van de subtests vooral een beroep doet op vaardigheden die met taal te maken hebben (verbale taken). Andere subtests zijn meer ‘doe-taken’, waarbij onder meer goed kijken, ruimtelijk inzicht, overzicht en motoriek een rol spelen (performale taken). Bij de groep vanaf 4 jaar wordt ook gekeken hoe snel en nauwkeurig een kind eenvoudige informatie die het kind ziet kan verwerken. Dit wordt de ‘Verwerkingssnelheid’ genoemd. Daarnaast wordt er bij alle kinderen een score berekend voor hun algemene taalontwikkeling; de ‘Algemene Taalindex’ (ATI). In de praktijk gaat dit vooral over woordenschat.
Bij alle subtests zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het een kind lukt mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt.” (2007, drs. Yaron Kaldenbach)

Kwalificatieniveau testafnemer
Het is noodzakelijk dat degene die de WISC-III-NL en de WPPSI-III-NL afneemt, beschikt over het kwalificatieniveau B. Dit niveau vereist een ruime kennis van de testinstructie, de toepassing en de interpretatie van de test verkregen door bijvoorbeeld een doctoraal psychologie, bij voorkeur met een aantekening diagnostiek. Charlotte Verbeek voldoet ruimschoots aan deze eisen en heeft veel ervaring met de WISC-III-NL en de WPPSI-III-NL

 

Verbeek Psycholoog - tel: 06 25292500 - mail: info@intelligentie-onderzoek.nl

Zwolle Verbeek NIP Kind Utrecht Hoogbegaafd Test Den Haag Onderzoek Apeldoorn Zuid Holland Intelligentie IQ Leerachterstand Leiden Intelligentietest Charlotte Verbeek Noord Holland Cito Amsterdam Psycholoog Overijssel Advies School Nederland IQ RotterdamTest Arnhem Problemen Kinderen Testen IQ-test WISC-III nl Den Bosch Haarlem Velp intelligentieniveau Deventer begeleiding Dordrecht Psychologen Breda iq Eindhoven