reacties van ouders tijdens het adviesgesprek:

"Alle puzzelstukjes vallen nu in elkaar"

"Ik snap nu waarom hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt"

"Had ik dit maar veel eerder geweten"

 


Intelligentie

Wat is intelligentie?
“Op deze vraag is geen simpel antwoord te geven. Er bestaan veel definities van het begrip ‘intelligentie’. Volgens een bekende omschrijving is intelligentie “het vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving te kunnen omgaan”. Intelligentie zegt iets over hoe goed het een kind lukt zich aan te passen aan verschillende situaties en in welke mate het kind over vaardigheden beschikt die daarin van hem/haar verwacht worden. Het zegt iets over het gemak waarmee wij de wereld om ons heen begrijpen. Intelligentie heeft betrekking op de vaardigheid waarmee we de informatie uit onze omgeving kunnen verwerken en daar vervolgens betekenis aan kunnen geven door erover na te denken. Intelligentie is een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van schoolprestaties.
Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden.
Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende aspecten van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind en laat ook zien met welke vaardigheden uw kind meer moeite heeft.”
( 2007, drs. Yaron Kaldenbach)


Wat is het intelligentiequotiënt?

Het IQ (intelligentiequotiënt) is de cijfermatige aanduiding voor iemands intelligentie. Het geeft aan hoe iemand scoort op een intelligentietest vergeleken met leeftijdgenoten. De IQ gemiddelde score ligt tussen de 90 en 110.

IQ scores  

IQ>130

zeer begaafd

IQ 121-130

begaafd

IQ 111-120

bovengemiddeld

IQ 90-110

gemiddeld

IQ 80-89

benedengemiddeld

IQ 70-79

laag begaafd / moeilijk lerend

IQ 50-69

lichte verstandelijke beperking / licht zwakzinnig

IQ 35-49

matige verstandelijke beperking / matig zwakzinnig

 


 
Verbeek Psycholoog - tel: 06 25292500 - mail: info@intelligentie-onderzoek.nl

Zwolle Verbeek NIP Kind Utrecht Hoogbegaafd Test Den Haag Onderzoek Apeldoorn Zuid Holland Intelligentie IQ Leerachterstand Leiden Intelligentietest Charlotte Verbeek Noord Holland Cito Amsterdam Psycholoog Overijssel Advies School Nederland IQ RotterdamTest Arnhem Problemen Kinderen Testen IQ-test WISC-III nl Den Bosch Haarlem Velp intelligentieniveau Deventer begeleiding Dordrecht Psychologen Breda iq Eindhoven